Hartenmagie - Boom

'There are short-cuts

to happiness

and

dancing is one of them'

 

 

 

Jongeren

Aanbod begeleiding / Onevenwicht

Herwaardering & Empowerment

 

Aanbod begeleiding

Maggie begeleidt jongeren persoonlijk, in groep of in gezinsverband.

zie Privé Coaching (link).

 

Mogelijkheden :

*Begeleiding van een transformerende helende geblinddoekte dansreis (trancedans) (link) of de combinatievormen Dance&Horses (link) en Dance&Art (dans en intuïtief schilderen)(link). Zie foto's hiernaast.

*Privé begeleiding (jongere/gezin) dmv Kundalini Yoga en/of helende dans. Dit kan eveneens ism een behandelend arts, psycholoog, psychiater of andere.

 

Onevenwicht

Jongeren voelen zich vaak niet passen in de huidige maatschappij die een enorme druk op hen uitoefent.  Prestatiegericht onderwijs en een samenleving die voornamelijk gericht is op concurrentie, creëren een grote druk omdat zij de kinderen/jongeren kneden om ze te doen passen in het maatschappelijk verouderd systeem, gebaseerd op 3D. Bovendien wordt op deze manier ook uitsluiting aangemoedigd. Kinderen of jongeren die niet onder deze (uiterlijke) druk kunnen presteren, voelen zich aan de kant gezet, voelen zich niet gewaardeerd, voelen zich eenzaam, voelen zich beknot in de vrijheid om zichzelf te mogen zijn..

Deze hoge prestatiedruk beïnvloedt bijgevolg ook hun innerlijke zijn, hun emoties, hun innerlijke harmonie.

Om uiting te geven aan deze innerlijke disharmonie, vertonen zij vaak ongewenst of storend gedrag, overwegen zelfmoord, gaan overmatig drank of drugs gebruiken, of vallen lichamelijk/geestelijk/emotioneel 'uit', waarbij het lichaam opgeeft...

Jongeren ervaren een fundamenteel diep onevenwicht in zichzelf dat zij niet kunnen 'handelen'.

Net daarom kiezen zij bewust of onbewust om niet meer direct verbonden te zijn met hun lichaam, noch met hun ziel. Op die manier vermijden zij contact met dit onevenwicht, contact met deze pijn.

 

Herwaardering & empowerment

Net omwille van het geleefde onevenwicht hebben jongeren bovenop de gewone benadering in onderwijs, steun en hulpverlening ook nood aan een zachte benadering, die hen op een positieve wijze opnieuw connecteert met hun lichaam en ziel.  

Dat is wat dans en lichaamsgericht werk doen. 

Dat is wat zij zélf door middel van dans kunnen doen.

Net daarom is het een krachtige vorm van empowerment.

Hartenmagie biedt krachtige dansworkshops aan die atief de innerlijke harmonie van jongeren beïnvloeden.

In Maggie haar dans- en yogabegeleiding/coaching wordt allereerst steeds ontladend gewerkt, zodat overmatige stress, onmacht, verdriet, woede of andere gezien en omarmd kunnen worden...

Daarna focussen we via dans en ander lichaamsgericht werk op transformatie van deze energie en herverbinding van het lichaam met de ziel.

 

 

Mail voor meer info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           'If you can talk, you can sing.

If you can walk,

you can dance'.

 

 

      'Dancing is the most fun you    can have with your clothes on'.

 

 

          'Dance to express,

          not to impress'.

 

 

      'When in doubt...

dance'