Hartenmagie - Schelp

.

There is no birth of consciousness without pain.  People will do anything,

no matter how absurd,

in order to avoid facing

their own shadow. 

One does not become enlightened by imagining figures of light,

but by making the darkness conscious'.

Carl Gustav Jung

 

 

 

 

Coaching

Nature-Based Coaching - Wat

Danscoaching /Kundalini Yoga Coaching &

Kindercoaching

 

Nature-Based Coaching - Wat

Nature-Based Coaching =

Het harmoniseren van het lichaam in afstemming met de natuur en de natuurelementen om innerlijk evenwicht aan te moedigen. 

Authenticiteit en de opbouw van bewustzijn op alle niveaus (lichamelijk/geestelijk/emotioneel/spiritueel) vormen de fundamentele basiskracht, de sleutel, voor deze nieuwe krachtige coachwerkwijze waarbij het individu wordt aangemoedigd om zélf diepgaand verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leven, voor het eigen lichaam.  Om daarbij de aanwezige blokkades te omarmen, doorleven en integreren, om ze te maken tot kracht

= ''Alchemy of Heart' of 'Hartenmagie'

 

Een sessie start steeds met een gesprek waarin ik peil wat nodig is. In overleg wordt dan beslist wat meest aandacht vraagt en wordt gekozen voor de begeleiding die op dat moment meest passend is. Het kan tevens een 'mix' zijn van de methodieken uit Kundalini Yoga, Helende Dans, adem- of stemwerk, meditatieve begeleiding, soms ook Lomi Lomi Massage.

Hieronder een uitgebreid overzicht van deze methodieken :

 

Danscoaching

Helende dansbegeleiding op jouw maat.

De nadruk ligt hier op dans, meestal als geblinddoekt dansritueel gebracht, met toevoeging van ontladende en aardende yogaoefeningen als opwarming, eventueel ook met elementen uit adem- en stemwerk. Begeleide interactieve meditatie en/of massage, intuïtief tekenen/schilderen erna zijn mogelijk als aanvulling/bekrachtiging.

Geschikt voor alle jongeren/volwassenen die lichamelijk, emotioneel of geestelijk onevenwicht ervaren.

Je wordt op een veilige reis naar binnen meegenomen, een reis waarin je in jezelf antwoorden op levensvragen gaat zoeken en doorheen de eigen schaduwstukken naar licht beweegt...

Reken een duurtijd van minimaal 3u.

 

Persoonlijke Kundalini Yoga Coaching

Bij deze yoga-coaching krijg je begeleiding op maat + persoonlijk thuiswerk aangereikt waarmee je dagelijks kan verder bouwen aan het harmoniseren van jouw lichaam op alle vlakken.

Geschikt voor kinderen vanaf 10j, jongeren, volwassenen.

Duurtijd 1-2u.

 

Kindercoaching

Doorheen de sessies worden de kinderen dmv methodieken uit yoga/meditatie/helende dans uitgenodigd zichzelf te leren ontladen, te aarden, te ontspannen, zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien, krijgen ze direct bruikbare tools aangereikt om met hun gevoelens/emoties om te gaan en deze te kanaliseren doorheen het lichaam. 

In het bijzonder hooggevoelige kinderen, vaak aangemerkt als add, adhd, autisme, of andere, zullen zich bijzonder goed voelen bij deze begeleiding. De veiligheid van een privé-sessie waarin zacht gewerkt wordt via de zintuigen en waarin praten niet noodzakelijk is, zal hen ongetwijfeld uitnodigen om zich te openen.  Doel is om hen anders met hun hooggevoeligheid om te leren gaan en deze om te buigen tot een kracht.

Ik werk hiertoe ook regelmatig en graag samen met huisartsen/psychologen/psychiaters.

Duurtijd 1-2u.

 

Contacteer me per mail voor meer info.

 

 

 

 

'A wound not fully felt

consumes from the inside. 

We must run very hard

if we want to stay one step

ahead of this pain. 

Exhausted, we try to bury it

with drugs, alcohol, overwork, television, physical activity, sex. 

We are a very creative species...

we can use just about anything to anesthetize ourselves. 

But in doing so,

we also remove ourselves

from feeling the joy' 

Oriah Mountain Dreamer, The Invitation.

 

 

 

 

Feed-back deelnemers persoonlijke danscoach begeleiding :

 

'... na een kort voorbereidend gesprekje nodigde ze me uit om mezelf, geblinddoekt uit te dansen.  Gedurende een uur (of was het langer?) daagde de muziek (zorgvuldig uitgezocht) en Maggie's ondersteunende aanwezigheid me uit om in bewegende en vertrouwende overgave te gaan. De intense weg naar binnen, gewoon laten gebeuren... heilige ruimte ontstond zo, vrij, van binnen en van buiten...'  Nelly Pierreux

-

'...Hoe sociaal en dynamisch ik ook was, mij op een dansvloer krijgen was onbegonnen werk.  Ik voelde dan mijn onzekerheid opsteken, voelde me bekeken, en kromp steeds ineen van schaamte.  Het blokkeerde me, want hoewel ik het ritme kon voelen en zin had om te dansen, kreeg ik mezelf niet aan het dansen... het knaagde, het wrong... Het was een remming die me al heel mijn leven parten speelde... 3 sessies bij Maggie maakten heel wat los.  Met engelengeduld en vastberadenheid slaagde ze erin om me stap voor stap te ontdooien.  Met groeipijnen en neiging om terug dicht te klappen slaagde ik erin om van wat onhandig en houterig bewegen te komen tot dansen.  Ze bracht me tot het besef dat 'niet dansen' me meer pijn deed dan 'wel dansen', tot het ontdekken en vrij laten stromen van de innerlijke goesting tot bewegen, het besef ook dat mijn idee dat ik zou bekeken en uitgelachen worden onterecht was en voortkwam uit oude slechte ervaringen die los staan van dansen... Zowat 25 jaar liep ik hiermee rond, nauwelijks een handvol sessies bij Maggie later voel ik me bevrijd van een enorme remming...'  Johan Schots

 

 

 

 

 

 

It doesn't interest me

how old you are,

I want to know if you will risk looking like a fool for love,

for your dream,

for the adventure of being alive.'

Oriah Mountain Dreamer